Д-р Диан Шарланов – Специалист обща дентална медицина и орална хирургия
Член на Български зъболекарски съюз
Член на Сдружението на оралните и лицево-челюстните хирурзи в България
Член на лазерната дентална асоциация

 

1985 г. – Завършва стоматологичен факултет на Висш медицински институт – гр. Пловдив
1985 – 1988 г. – Работи в Работническа болница гр. Гълъбово, стоматологично отделение
1989 г. – Специализира и придобива специалност „Обща стоматология“
1988 – 1992 г. – Работи в здравна служба в с. Опан
1992 – 1999 г. – Работи в стоматологична поликлиника гр. Стара Загора, кабинет ОРБ
1994 г. – Разкрива частна стоматологична практика
1995 г. – Специализира и придобива специалност „Орална хирургия“
1996 г. – Специализира и работи „Имплантология“
1999 – 2010 г. – Работи в МБАЛ „Д-р Стоян Киркович“ гр. Стара Загора, отделение УНГ
2000 г. – Регистрира индивидуална практика за първична дентална помощ
2007 г. – Регистрира индивидуална практика за специализирана дентална помощ – Орална хирургия
2010 г. – Работи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение гр. Стара Загора, клиника УНГ.

д-р Шарланов - обща дентална медицина и орална хирургия

Д-р Диан Шарланов

Специалист обща дентална медицина и орална хирургия

Имате въпроси?