Дигитален дизайн на усмивката е процес на симулация и прецизно планиране на естетични промени в усмивката, чрез използване на компютърни технологии и специализиран софтуер.

Дигиталният дизайн на усмивката протича в няколко етапа, които варират в зависимост от нуждите на пациента и конкретните промени, които се планират.

Дигитален дизайн на усмивката
Дигитален дизайн на усмивката (Digital Smile Design)

Основни етапи при дигиталния дизайн на усмивката

Консултация – първата стъпка е срещата със специалист по естетична стоматология. Той ще изслуша желанията на пациента и ще направи оценка на неговото състояние. На тази фаза се правят снимки на усмивката и зъбите на пациента.

Дигитален дизайн – след като стоматологът извърши оценката, следва създаване на дигиталния дизайн на усмивката. Този процес включва използването на специализиран софтуер, който позволява на пациента да види какъв ще е крайният резултат, още преди да е започнало лечението.

Клинично тестване – след създаването на дигиталния дизайн, стоматологът може да изработи временни зъби, посредством които се проверява удобството и естетиката на бъдещата усмивка. По този начин се тества новия дизайн и се проверява дали резултатът е този, който пациентът желае.

Изработка на крайния продукт – когато дигиталният дизайн е одобрен, стоматологът ще започне да прави промени по постоянните зъби. Тези промени могат да включват керамични коронки, избелващи процедури, ортодонтско лечение и други техники.

Предимства на дигиталния дизайн на усмивката

Предимствата на дигиталния дизайн на усмивката включват по-точно планиране на лечението, по-кратко време на лечение, повишаване на ефективността на стоматологичните процедурите и постигане на перфектен естетичен резултат.

Дигитален дизайн на усмивката в нашата клиника

Дигитален дизайн на усмивката със Smile Creator

В Специализирана Дентална клиника Бушкалова работим със софтуера Smile Creator на Exocad. Той е интегриран в платформата DentalCAD и дава възможност за оценка състоянието на зъбите и планиране на естетичните процедури, които ще се приложат. Всичко това се постига благодарение на иновативна 2D/3D технология, която има следните възможности:

Прецизно преобразуване на 2D снимки в 3D модели

Направените снимки на пациента се зареждат в програмата ExoCad Smile Creator, която автоматично ги преобразува в 3D модели, които могат да бъдат съпоставени с взетите 3D изображения на зъбите на пациента.

Интуитивни решения

Създаване на нова усмивка, чрез редактирането на 2D изображения. Програмата ExoCad има голяма библиотека от зъби, благодарение на които ще се изработи високо естетичен дизайн на предни и задни зъби. Прави се анализ на лицето с помощни линии и се определят перфектните пропорции. По този начин може да се проектира перфектната усмивка спрямо индивидуалната анатомия на пациента.

3D визуализация на усмивката в реално време

Зададените 2D изображения се проектират 3D модели, които в реално време могат да се разглеждат под различни ъгли. По този начин се гарантира максимална предвидимост на желания резултат, тъй като още на този ранен етап може бързо и лесно да се оцени до каква степен е осъществим избрания модел.

Надежден и реалистичен преглед на очакваните резултати

Посредством ExoCad Smile Creator се създават изключително прецизни визуализации, които позволяват на пациентите да изберат желаната от тях нова усмивка и да се пристъпи към необходимите дентални възстановявания.

Създаване на перфектна основа

Посредством Smile Creator се създава 3D отливка на зъбите, която е перфектна основа за последващо протезиране, имплантиране, ортодонтско лечение или други стоматологични процедури, необходими за постигане перфектна естетична усмивка.

Можете да запазите час за първо посещение още сега.
Обадете се на: 0882 61 82 27 или 0886 12 89 89.

5/5 - (3 гласs)