База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

Какво представлява CAD-CAM системата

Изцяло компютъризираната апаратура от най-съвременно поколение е предназначена за изключително прецизна изработка на мостове и корони от цирконий. Материалът не съдържа метал, високо биосъвместим e и високо естетичен – доближава се до естетиката на истинските зъби. Той е достатъчно здрав и освен всичките си останали достойнства, дава максимална сигурност на пациента. От клинична гледна точка циркониевият диоксид замества пълноценно увредените зъбни структури.

Немската фирма Degu Dent е специализирана единствено в зъботехниката и по-точно в циркониевата керамика и системите, които я обслужват. Към този момент в България работят само две системи в София и вече и една в Стара Загора. Това е бъдещето на стоматологията!

Онлей и фасети CAD CAM система

Порцеланови фасети изработени с CAD-CAM система

Изделия произвеждани с CAD-CAM система