ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕНТАЛНА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

МИНИМАЛНИ ДОЗИ НА РЕНТГЕНОВО ОБЛЪЧВАНЕ

Най-ново поколение 3D дентален компютърен томограф Green 21 и рентгенов кугел EzRay Air W.

Дентална Клиника Бушкалова работи със Здравна касаРаботим със Здравна каса! Стандартната секторна рентгенография и Панорамната рентгенография (ОПГ) са безплатни с направление по НЗОК!

Допустимо рентгеново изледване на бременни жени при неотложност!

Специален режим на работа при изследване на деца!

БЪРЗИНА,ТОЧНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Най-точното и висококачествено 3D рентгеново изображение;

Генериране до 6 професионални снимки с 1 сканиране;

Снимката отнема 13 секунди за пълна картина на състоянието;

УНГ режим на работа.

ДОСТЪП ЗА ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Вход на приземно ниво, асансьор, подвижен стол и асистент при позициониране. Работа с НЗОК за дентални секторни и ОПГ рентгенографии.

ПРОФЕСИОНАЛЕН АНАЛИЗ ОТ ЛЕКАР-РЕНТГЕНОЛОГ

Анализ на 3D рентгеново изображение в рамките на 24 часа. Пълна диагностика за дентални и УНГ специалисти.

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Стойност
Стандартна секторна рентгенография (с направление по НЗОК) 0 лв.
Панорамна рентгенография (ОПГ) 30лв.
Панорамна рентгенография (ОПГ) (с направление по НЗОК) 0 лв.
Рентгенография на темпоромандибуларни стави (TMJ) 30 лв.
Профилна телерентгенография 50 лв.
3D дентална секторна рентгенография80 лв.
3D дентална рентгенография
(вкл. синуси, средно ухо, две челюсти, горни дихателни пътища)
Всички изображения се предоставят на CD или по e-mail.
140 лв.
Разчитане на 3D изображение от лекар-рентгенолог
Анализът се изготвя от лекар-рентгенолог в рамките на 24 часа при предварителна заявка.
20 лв.

Брошура за Дентални и УНГ Специалисти

Свали брошурата ни от тук

ДЕНТАЛЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ И РЕНТГЕНОВ КУГЕЛ

Апаратите за 3D рентгенова диагностика на Специализирана дентална клиника Бушкалова работят при минимални дози рентгеново облъчване с изолиране на останалата част от тялото от облъчване и специален режим на работа при изследване на деца и инвалиди. 3D апаратът има УНГ режим на работа и генерира най-точното и висококачествено изображение, изключително важно при орална и лицево-челюстна хирургия, както и при ортодонтско лечение. Изображението включва цялата зона от синуси, средно ухо, двете челюсти и горни дихателни пътища на пациента, поради което са възможни детайлна УНГ диагностика и оценка на въздушните пространства. Денталната клиника работи с НЗОК и предлага безплатна за пациентите секторна и ОПГ рентгенографии при предоставяне на направление за медико-диагностично изследване (Бланка МЗ-НЗОК No. 4).

КОМПЛЕКСНА ДЕНТАЛНА ЗДРАВНА ГРИЖА

Рентгенова (секторна, ОПГ и 3D) диагностика;

Анализ от лекар-рентгенолог;

Пълен лечебен и финансов план;

Дигитален дизайн на усмивката;

Цялостно дентално лечение за възстановяване фукция на захапката и естетика на усмивката;

Фото и видео заснемане на етапите на лечение
(от постъпването в кабинета през лечебните процеси до финалния резултат за желана усмивка);

Професионална усна хигиена и обучение за поддържане на здрава и красива усмивка през годините.

5/5 - (3 гласs)
bg_BGBulgarian