База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

T-Scan Novus System

T-Scan Novus System

От 2018 г. Дентална клиника “Бушкалова” добави към специализираното си оборудване и най-новия за технологията си апарат „T-Scan Novus System“, който измерва оклузията на пациента при първоначален преглед. Оклузия – това означава, че горните и долните зъби осъществяват контакт помежду си, а с други думи – това е вашата захапка.

 

Апаратът визуализира разрушителните сили преди те да са станали проблем и да предизвикат фрактури на зъбите и болки в ставите. Чрез “T-Scan” се разкрива нивото и времето на натиск върху индивидуалния зъб и оклузиционната стабилност на цялостната захапка.

 

Едно от нещата, които трябва да се вземе под изключително внимание при първичния преглед на всеки пациент, е именно оклузията му. Чрез съвременната технология може да се анализира информацията, която се получава при изследване на статичната и функционална оклузия и да се намерят онези белези и симптоми, които потвърждават наличието на оклузален проблем.

 

Всяко едно зъбно възстановяване независимо от вида и материала му, ако е с неправилни контактни точки спрямо зъбите от противоположната челюст, ако е с неправилна анатомия и височина, предизвиква нарушения в оклузалния баланс. Това води до нарушен комфорт на пациента, повишена чувствителност в зъбите или някой от следните симптоми:

 

– Изтриване на зъбите;

– Поява на пукнатина в зъба или зъбна фрактура;

– Подвижни зъби;

– Промяна в положението на единични зъби-отчупване на зъбна реставрация (отчупване на пломба или фрагмент от керамично възстановяване);

– Рецесия на венците (отдръпване на венците и оголване на корена);

– Загуба на зъбна тъкан в шиечната област вследствие на оклузално претоварване (зъбни абфракции);

– Болезнена, скована мускулатура в областта на челюстите;

– Главоболие, болки в областта на врата и раменете;

– Промяна в долно-челюстните стави – пукане, щракане, болка.

 

В зависимост от тежестта и причините за оклузалните смущения лечението може да се ограничи или до подмяна на възстановяванията на един или няколко зъба или до цялостна рехабилитация, включваща всички зъби. Провеждане на ортодонтско лечение самостоятелно или в комбинация с протетично лечение също представлява вариант за лечение на оклузалните проблеми.

 

Друга причина за нарушена оклузия са неправилно подредени зъби, което включва несъответствие на зъбите от двете челюсти или несъответствие между двете челюсти.

 

Когато е налице ротация на единични зъби и тя е вследствие на ортодонтска аномалия, такава ротация е причина за нарушение в оклузията. Същевременно проблеми в оклузията водят до натоварване на един или група зъби, които в последствие променят разположението си и се ротират, за да избегнат прекомерно дъвкателно натоварване.

 

Чрез тази нова технология за дигитален анализ постигаме по-високо ниво в денталното лечение и зъбното протезиране, което да дава сигурност и увереност по време на хранене на нашите пациенти.N