Зъбни импланти - най-важните неща, които трябва да знаете за тях.

Зъбни импланти – една от сферите на модерната стоматология

Денталната медицина се развива с бързи темпове, благодарение на съвременните технологии. Имплантологията е една от сферите на модерната стоматология. В настоящата статия сме събрали най-важните неща, които трябва да знаете за поставянето на зъбни импланти.

Имплантологията е дял от денталната медицина, занимаващ се с лечението посредством зъбни импланти. Прилага се с цел възстановяване липсата на един или няколко зъба, както и на корените им. Преимуществото пред другите начини на възстановяване е, че не се засягат съседните на дефекта зъби, както това се случва при подготовката на мостови конструкции.

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел да замести корен на липсващ зъб. Имплантът поддържа дентални протезни конструкции в т.ч. корони, мостове, протези. Процесът на имплантиране протича най-общо в два етапа. През първия етап се поставя зъбния имплант, а през втория се надгражда с конструкция.

Зъбни импланти

След имплантирането се изчаква от 4 до 6 месеца за интегрирането на импланта с костта. След това, надвенечно се поставя втора част, винтово свързана с вътрекостната част на импланта, която имитира изпилен зъб. Тя се нарича надстройка (абатман). Върху тази надстройка се изработва и поставя съответната коронка или мост. Разходът по поставянето на импланти от финансова гледна точка си заслужава, защото процедурата е минимално инвазивна, сигурна и дълготрайна. Това се гарантира от съвременните производители на импланти и техники за имплантиране.

Какво е важно преди поставянето на зъбни импланти?

Успешното поставяне и прирастване на зъбния имплант зависи от здравословното състояние на съответния човек, приеманите лекарствата, влияещи на процеса на осеоинтеграция и състоянието на тъканите в устата – костната и гингивата. Както и
изграждането на отлична устна хигиена.

Добрата орална хигиена ще предотврати сериозни проблеми по време на оздравителния период след манипулацията. Имплантолога преценява натоварването, което зъбният имплант и протезната конструкция трябва да носят при нормална употреба.

Планирането на броя и мястото на поставянето на денталните импланти е от ключово значение за дългосрочното използване на зъбните импланти и протезните конструкции, тъй като биомеханичните сили и натоварване по време на дъвчене са значителни. Предпоставка за успешна остеоинтеграция е наличието на здрава кост и здрави венци. Понякога може да се наложи предварителна подготовка, като повдигане на синусите и присаждане на кост с цел възстановяване на алвеоларния гребен.

Съвети след поставянето на зъбни импланти:

● Практикувайте отлична орална хигиена. Точно както при естествените си зъби, поддържайте имплантите, изкуствените зъби и тъканта на венците чисти. Специално проектирани интердентални четки, които се плъзгат между зъбите, могат да помогнат за почистване на кътчетата и пролуките около зъбите, венците и металните щифтове.
● Посещавайте редовно своя стоматолог. Планирайте профилактични прегледи, за да се уверите в здравето и правилното функциониране на вашите импланти и следвайте съветите за професионално почистване.
● Избягвайте вредните навици. Не дъвчете твърди храни, като лед и твърди бонбони, които могат да счупят вашите корони – или естествените ви зъби.

Оценете ни

Leave a Reply