0886 12 89 89 megadent.info@gmail.com Пон-Пет 9:00 – 18:00 ч

Контакти

ЗЪБНИ АНОМАЛИИ

Какво трябва да знаем за зъбните аномалии и тяхното лечение

Зъбните дисплазии са нарушения в структурата на зъба в резултат на смутено нормално изграждане на емайла, дентина или целия зъб. При непълноценно изграждане на органичната съставка на зъбите се променя формата им – хипоплазии. По зъбите се наблюдават точки, бразди, гънки.

Когато е непълноценна минерализацията на зъбите, се формират дисплазии, обуславящи се като хипоминерализации.

При промяна на цвета на зъбите се формират дисхромазии.

При по-леки случаи е достатъчно да се приложи локална минерализираща терапия. За по-големи и сложни случаи ортопедичната терапия е водеща.

Възстановяването на съзъбието може да бъде постигнато със следните методи и възможности:

– директен бондинг (изграждане на зъбите
– с фотополимерен материал)
–  композитни фасети
–  керамични фасети
–  металокерамични корони
–  изцяло керамични корони
–  циркониеви корони
или комбинация от изложените по-горе варианти.

Връзка към брой 3 на списание “Съвети на зъболекаря“

 

Текст: Дентално студио „Мегадент“

Д-р Диана Бушкалова