Естетична стоматология

Внимание хормони – как влияят на оралното здраве

Хормони и орално здраве

Хормоните са вещества отделящи се от жлезите ни с вътрешна секреция и регулиращи всички функции в организма ни. Хормоните са различни в различните възрастови групи и основно влияят върху жизнените процеси на организма.В устната кухина повлияват  директно меките тъкани ( венци и лигавици ) . Има няколко периода, в които непременно е необходимо да направите профилактичен преглед  и  консултация с лекар по дентална медицина.Хормони - как те се отразяват на нашето орално здраве

Първият такъв период е този на израстване на детския организъм  (периода на пуберитета). Разтежните хормони в този период  регулират редица функции. Профилактичните прегледи, професионалната и домашна орална хигиена имат важно място в предотвратяването на ранните  ( ювенилни, агресивни ) парадонтити.

Друг момент важен за женския пол са периодите свързани с бременност и хормонално лечение. Бремеността е фактор, с който трябва да бъдат съобразени леченията на зъбите, отличната орална хигиена и профилактични прегледи. По време на бременност       профилактичните прегледи са от значение за здравето както на майката така и на плода. Хормоналните терапии също съществено повлияват парадонталното здраве и са рисков фактор за парадонтитите.

Периодите на менопауза (климакс  )  също променят и ситуацията в устната кухина – лигавицата става по –нежна и чувствителна, а в меките тъкани се  развиват атрофични промени и профилактиката и поддържащата грижа назначени от дентален лекар са съществени.

Хората с диабет са рисков контингент  свързан с парадонталното здраве. При тях риска от пародонтални абцеси е основателен. Нивата от инсулин съществено променят устната кухина. При диабет профилактичните и професионални орално-хигиенни грижи трябва да бъдат на много кратък интервал.

Важно е да се консултирате с дентален лекар при хормонални проблеми независимо , че ви се струва незначително.

текст : Дентално студио “Мегадент”                                                                                   д-р Диана Бушкалова и д-р Нели Караколева

Оценете ни

Leave a Reply