База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

Симптоми при отхвърляне на зъбен имплант

Симптоми при отхвърляне на зъбен имплант

Отхвърлянето на зъбен имплант се случва изключително рядко. Обикновено при високия клас импланти процентът на успешно интегриране с костта варира от 99.2% до 99.7%. Това на практика означава, че на всеки 200-300 пациенти само 1 може да има подобни проблеми. Все пак понякога се стига до отхвърляне на импланта и най-често това се дължи на имунен дефицит.

Отхвърляне на имплант поради имунен дeфицит

При болни от ХИВ и хора с имунен дeфицит вероятността за отхвърляне на зъбния имплант е изключително голяма. По принцип признаците за отхвърляне са на лице още в първите дни, след поставяне на импланта, но могат да се проявят и на по-късен етап. От всичко казано до тук става ясно, че хората, които имат някакъв имунен дефицит не бива да се подлагат на дентална имплантация. Други имунодефицитни състояния, които повишават риска от отхвърляне на зъбния имплант са хипертония, инсулинозависим диабет и онкологични заболявания.

Отхвърлянето на зъбен имплант може да причини болка, оток, кръвотечение и възпаление. Болката е един от най-честите симптоми. В началните етапи на отхвърлянето на импланта, пациентът може да усети лека болка или чувство на напрежение. Това може да бъде съпроводено със зачервяване и оток. В по-късните етапи на отхвърляне на зъбен имплант, пациентът може да усети сериозна болка, кръвотечение, възпаление и разрастване на тъканите около импланта. Тези симптоми могат да се появят веднага след поставянето на импланта или малко по-късно, когато имунната система на тялото го отхвърля.

Кръвотечението е обичайно след поставянето на зъбен имплант, но ако кръвотечението продължава след няколко дни, това може да бъде симптом на отхвърляне на импланта.

Промените в температурата на тялото също са един от признаците за отхвърляне на зъбен имплант. Това може да бъде реакция на тялото на пациента към импланта.

Ако имате някой от тези симптоми, е важно да се свържете с вашия зъболекар възможно най-бързо. Отхвърлянето на зъбен имплант може да доведе до загуба на импланта и необходимост от повторна операция.

Отхвърляне на имплант поради алергия към материалите

Една от причините за отхвърлянето на зъбен имплант може да бъде алергия към материалите, използвани при изработката на импланта. Това може да се случи, когато организмът не приеме материалите като свои собствени и ги отхвърля. Алергичните реакции могат да бъдат най-различни, от леки форми до много тежки и сериозни алергични реакции.

Заключение

От всичко казано по-горе става ясно, че отхвърлянето на зъбен имплант се случва много рядко, но все пак има определени рискови групи пациенти. Ако вие попадате в една от изброените рискови групи, може би ще е по-разумно да отложите поставянето на импланти за определено време. Във всички останали случаи може да сте почти на 100% сигурни, че процедурата ще мине гладко и безпроблемно.

В Специализирана Дентална клиника Бушкалова разполагаме със специално оборудвана операционна, в която могат да се поставят както единични импланти, така и имплантиране на цяла челюст – т.н. протезиране с импланти (All-On-4).

Запазете час за преглед и изготвяне на индивидуален лечебен план още сега: 

 

5/5 - (1 глас)

Оставете коментар