Университетска база за специализация към Медицински Университет – Пловдив

Ортодонтско лечение (кореново лечение на зъб)

ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ (Кореново лечение на зъб)

Под ендодонтско лечение се разбира лекуване на ендодонта на зъба – зъбната пулпа (нерв, кръвоносен и лимфен съд). При голяма част от денталните диагнози пулпата се намира в некротично (мъртво) или възпалено състояние и тогава се налага провеждане на кореново (ендодонтско) лечение. То бива първично – зъбът за първи път се обработва по такъв начин или вторично – ре-лечение.

Ендодонтско лечение - нагледно представяне на етапите, през които протича.

За коректно кореново лечение на зъб се налага и направата на снимка, както преди започването, така и след приключването на лечението.

Ендодонтско лечение, в паралел с поставената диагноза, минава през следните етапи:

*    Оформяне на конкретен зъб по начин и правила за кореново лечение.

*    Обработка на кореновите канали

За всеки зъб броят на каналите (пространствата, където е разположена зъбната пулпа) са специфични и варират по форма и брой. Обработката става със специализирана техника – ендомотор, апекслокатор и специфични канални пили.

*    Поставяне на противовъзпалителен и/или дезинфекциращ медикамент в кореновите канали за определен период от време.

*     Запълване на вече обработените коренови канали със специални инертни материали и назначаване на контролна Rö-снимка.

Запълването бива:  химично (разтвори за промивки, медикаменти)  и  механично (ендодонтски пили)

*   Възстановяване на зъба с различни методи и средства, зависещи от количеството останали твърди зъбни тъкани

Ендодонтското ре-лечение  е значително по-трудна и времезаемаща  манипулация, при която шансът за успех е по-малък в сравнение с първично лечение. Обикновено, цената е малко по-висока, поради използването на повече усилия, време и материали. Винаги, когато има възможност за спасяване на даден зъб чрез провеждане на ре-лечение, ние в МЕГАДЕНТ го препоръчваме на нашите пациенти, тъй като алтернативата е екстракция  и поставяне на мост или имплант, които струват значително повече и в същото време не могат да заменят на 100% функциите на естествения зъб.

Дентално студио  “Мегадент”

Оценете ни