Мисия “ Дентален дом“

Мисия " Дентален дом"Всеки един клиницист в определен момент от своята практика пренебрегва факта , че детето не е просто “ малък възрастен „. Към децата трябва да имаме индивидуален подход , неограничено търпение, специално отношение. Съвременните тенденции се обединяват в създаването на т. нар. „ДЕНТАЛЕН ДОМ “ .

Първото посещение на детето в т. нар. „Дентален дом “ е необходимо да се осъществи непременно преди навършване на една годишна възраст.

Родителите биха попитали веднага: “ Защо толкова рано? “ Възрастта никак не е ранна, а световно призната за най-подходящата и има за цел да се обединят въпроси като: Оралната грижа на детето , да се насърчават родителите към дентални грижи, диетата на детето и най-същественото е да се определи риска от кариес на детето. Специалистът при този първи преглед има за  цел да определи риска от кариес, да създаде индивидуална лечебно – профилактична програма и да назначи за всяко дете периодични орални прегледи и ре-оценка на риска.

Необходимо е децата да израснат с мисъл за денталния лекар, свързана с нормални и приятни усещания и отношение. Абсолютно погрешно е само болката да карат родителите да водят децата си в денталния кабинет.

Родители от Вас зависи да превърнете денталния кабинет в „Дентален дом“ за вашето дете и то с радост и  нетърпение да чака следващата  визита.

Ние в Мегадент искрено вярваме в тази концепция и се стремим неизменно да я прилагаме в ежедневната си детска практика. За тази цел има обособен дентален детски кът и с нашите малки пациенти винаги работим на принципа „Кажи, покажи, направи “ , за да може те да са спокойни и всеотдайни и за в бъдеще да се изградят като такива пациенти и да могат да се усмихват със самочувствие ежедневно.

 

текст : Дентално студио “Мегадент”
д-р Диана Бушкалова и д-р Нели Караколева

Оценете ни

Leave a Reply