Д-р Богдан Кръстев – Специалист оперативно зъболечение и Ендодонтия

 

Д-р Богдан Кръстев, д.м. е завършил Медицински университет Пловдив през 2008г.
През 2012г. завършва, като докторант в МУ Пловдив, към Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“.
През 2016 г. получава сертификат за следдипломна квалификация по орална хирургия от университета UCLAN в Престън, Великобритания.
През 2020г. придобива специалност по „Оперативно зъболечение и Ендодонтия“
Член е на Български зъболекарски съюз. Член е на Италианското Ендодотско Общество.
Участвал е в много следдипломни курсове по дентална медицина в областта на ендодонтията, пародонтологията, имплантологията и ортодонтията.
Основните му интереси са в естетичната стоматология и рехабилитация, минимално инвазивна пародонтология, имплантология и ендодонтия

д-р Богдан Кръстев - специалист оперативно зъболечение и ендодонтия

Д-р Богдан Кръстев

Специалист Оперативно зъболечение и Ендодонтия

Имате въпроси?