Защо е важно да се лекуват детските зъбки

Лечение на детски зъби – Защо е толкова важно?

Временните (млечни) зъби са 20 на брой по 10 на всяка челюст. Те се различават от постоянните зъби по цвят, форма и големина. Те са по-малки, по-бели и по-закръглени. Слоевете на емайл и дентин на временните зъби са по-тънки и по-ниско минерализирани, поради което кариозния процес протича по-бързо, има широко разпространение и по-бързо се стига до усложненията на кариеса.

Лечение на детски зъби - 5 причини защо временните зъби трябва да се лекуват

1. Нарушава се храненето

Правилното хранене е от голямо значение за нормалното развитие на детския организъм и здравето на детскит зъби.

Много често появата на кариеси по временните детски зъби, се дължи на консумацията на храни и напитки, които са богати на захари и киселини. Нелекуването на кариеси при децата води до загуба на емайл и болка.

2. Нарушава се говора

Правилният говор на детето е важен за осъществяването на първите социални контакти. Нелекуваните детски зъбки могат да доведеат до нарушаване на говора, тъй като увреждането на зъбите в крайна сметка може да доведе до тяхната загуба. Загубата на зъби променя формата на устата, което в крайна сметка води до говорни дефекти.  Затова е много важно детските зъбки да бъдат лекувани и да се поддържа здравословна устна хигиена. 

3. Нарушена естетика

Детето трябва да има хубава усмивка. Липсата на дентално лечение при малките деца със сигурност ще доведе до нарушена естетика на тяхната усмивка. 

Например, ако детето има кариес или някакъв друг дентален проблем, това може да доведе до петна по зъбите, пожълтяване, отчупване на част от зъба или дори неговата загуба. Всичко това прави усмивката на детето непривлекателна и намаля самочувствието му.

4. Риск от ортодонтски аномалии

При липса на един временен зъб съседните зъби заемат празното пространство и се намалява пространството за нормален пробив на постоянния зъб.

За да се предотвратят ортодонтските аномалии при временните детски зъби, е важно редовно да се посещава зъболекар. Своевременното лечение ще предотврати развитието на по-сериозни ортодонтски проблеми.

5. Риск от заболяване на подлежащия постоянен зъб

Нелечението на  временните детски зъби излага на сериозен риск подлежащия постоянен зъб. Временните зъби играят важна роля за правилния растеж и развитие на постоянните зъби, като задържат мястото им в челюстта. Ако се стигне до загуба на временни зъби поради кариес или друго заболяване, може да се наруши правилния ред на постоянните зъби, което може да доведе до ортодонтски проблеми или други заболявания.

Заключение

От всичко казано по-горе става ясно, колко важно е децата да започнат да посещават зъболекар от възможно най-ранна възраст. Детският зъболекар трябва да се посещава редовно – на всеки 6 месеца за ранна диагностика и навременно лечение на евентуален кариес. Като първото посещение трябва да се осъществи в периода между поникването на първото зъбче и първия рожден ден.

Оценете ни

Leave a Reply