Ежегоден Колоквиум Дентал в Италия

Colloquium Dental 2023 – Най-голямото дентално изложение в Италия

От 19-ти до 21-ви Октомври се проведе ежегодния Колоквиум Дентал в Монтикиари – най-голямото дентално изложение в Италия. Мотото на тазгодишното събитие бе: „Аналогов ограничен – Цифров неограничен? Дигитална и/или аналогова дентална медицина и зъботехника.“

Разбира се, подобно грандиозно събитие в денталния свят няма как да мине без наше участие. Д-р Диана Бушкалова и зъботехникът Иван Палийски присъстваха на Колоквиума, като основната идея на нашето участие бе да обогатим екипната работа в клиниката и по-специално работата в областта зъболекар-зъботехник.

Дигитални технологии за зъболечение

Събитието бе изпълнено с богата научна програма, включваща лекции, дискусии и практически сесии с водещи специалисти в областта на стоматологията. Акцентите бяха върху ключови теми, свързани с бъдещето на денталното лечение. Обсъжданията включваха новите възможности, предлагани от дигиталната стоматология, превенцията и лечението на дентални заболявания и връзката между устното здраве и общото здраве на пациентите.

Още в първия ден на Колоквиума се проведе курс с пациент на живо на тема „Естетика-Адхезия-Минимална инвазивност“. Представения лечебен план за решаване на естетичен проблем, включваше всички фази на лечението и показваше нагледно, как по естествен начин може да се подобри работата и комуникацията между зъболекарите и зъботехниците в една клиника.

През втория ден на събитието бяха разгледани последните иновации в диагностиката и софтуерната автоматизация. Показан бе цифровият работен процес на всички видове възстановявания. Обсъдени бяха нови концепции в рехабилитацията на сложни стоматологични случаи – от аналогови към дигитални решения. Разгледани бяха множество примери в областта на имплантологията, протетиката, лечение на обеззъбени пациенти и най-съвременните възстановявания с цирконий. Сравнени бяха аналоговите и дигиталните решения.

Последният ден на събитието бе отреден за Биологично ориентираната техника за препарация (BOPT) и нейното взаимодействие с новите дигитални технологии. Лекцията бе водена от нашия приятел д-р Игнасио Лой. По-рано през годината, през Юни в Каляри, д-р Бушкалова присъства на обучение организирано от д-р Игнасио Лой, точно на тема BOPT техники, така че на този Колоквиум доразвихме и обогатихме още повече нашите познания в тази сфера.

Д-р Диана Бушкалова и зъботехникът Иван Палилйски
BOPT технологии

Colloquium Dental 2023 ни предостави възможност да се запознаем с много професионалисти и да установим нови партньорства. Този обмен на идеи и опит е от съществено значение за развитието на услугите, които предлагаме и подобряване на грижата за пациентите. Очакваме с нетърпение следващото издание, защото това събитие обединява стоматолозите и подпомага научните постижения и иновациите в областта на денталната медицина!

5/5 - (1 глас)

Leave a Reply