База за практическо обучение на специализанти по детска дентална медицина към Медицински университет – Пловдив

Световен ден на оралното здраве - заедно срещу обеззъбяването

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЕ

По цял свят на 20-ти март се празнува Световен ден на оралното здраве. Организатор на празника е най-голямата световна компания подпомагаща оралното здраве – FDI Световна дентална организация.

За пръв път деня на оралното здраве се отбелязва през 2007-ма година, но тогава вместо 20-ти март се е празнувало на 12-ти септември. Датата не е избрана случайно, тъй като това е рождената дата на д-р Чарлс Годон – основателя на Световната дентална организация.

През 2013-та обаче бе избрана нова дата за честване на празника, тъй като през септември се провежда Световния дентален конгрес на FDI. Новата дата също не е избрана случайно. Сега ще ви обясним каква е символиката на датата 20-ти март.

Новата дата за Световен ден на оралното здраве символизира следните неща:

– Малките деца трябва да имат 20 млечни зъба.
– За да се счита за здрав всеки възрастен трябва да има 20 естествени зъба в края на живота си.
– Здравите зрели хора трябва да имат в устата си 32 здрави зъба и 0 кариеса.

Събрани заедно тези числа образуват 3/20, което пък отговаря точно на датата 20-ти март, тъй като на английски първо се изписва месеца, а после деня.

Тази година мотото на кампанията е – „Зъболекари срещу тоталното обеззъбяване!“

Кампанията е подкрепена от Българския зъболекарски съюз и Асоциацията на денталните мениджъри в България!

Оценете ни