Лечение

Ние, екипът на МЕГАДЕНТ, осигуряваме за Вас:

  • Апаратура за диагностика и физиотерапия, която да подпомага и да дава сигурност в работата ни;
  • Специална техника и двадесет и пет години опит за преодоляване на проблема – страх от лечение;
  • Детско зъболечение – подробна информация и диагностика за зъбите на Вашето дете, индивидуална процедура – психическа подготовка и мотивация;
  • Работа с упойки – безболезнено, с цел преодоляване на страха.

МЕГАДЕНТ предлага възможност за дългосрочно и качествено стоматологично лечение и профилактика /за 3, 6, 9 или 12 месеца/ за Вас и Вашите служители, както и на семействата им в удобно време.

За осигуряване на пълноценно лечение, по Ваше желание може да бъде проведен основен профилактичен преглед за оценка на индивидуалния стоматологичен статус на всеки. Той ще бъде редовно преценяван от лекуващия стоматолог след приключване на лечението.

Пълният обем стоматологична профилактика и лечение, които осигуряваме със съвременни материали и методики, създават предпоставки за излекуване и на особено трудни лечебни случаи. Гаранция за това е и работата на висококвалифицирани стоматолози с дългогодишна практика.

Правно основание за сключване на подобен договор са чл. 36 и чл. 48 от Закона за корпоративното данъчно облагане, който не противоречи на Закона за задължителното здравно осигуряване. При интерес от Ваша страна можем да предложим различни варианти на договори за стоматологична профилактика и лечение, а именно:

За абонаментно обслужване – профилактика, спешни случаи, основен обем лечебни дейности – фиксирана договорена сума за лечение на всеки служител, съобразно договорения обем.

За извършена профилактична и лечебна дейност за договорения срок – в началото и в края на периода се внасят договорените средства срещу представени от стоматолога и подписани от служителите фактури.

Частично договорено заплащане на стойността на стоматологичното лечение от служителя /в процентно изражение/. Останалата част се възстановява на стоматолога срещу представените фактури в края на договорения период.

Дългосрочните групови договори за директно осигуряване на стоматологично лечение без посредник са основани на европейския опит в доброволното здравно осигуряване и дават възможност за сериозно снижаване на индивидуалните разходи на всеки човек за собственото му здраве и работоспособност.

С уважение,
Д-р Диана Бушкалова