Д-р Нели Караколева

Казват, че човек е голям колкото са големи мечтите му. Моята професионална мечта след завършване на образованието ми бе да се реализирам и развивам в света на най-съвременната и иновативна дентална медицина. Старая се да доказвам всеки ден, че денталното лечение не е неизбежно зло, а едно преживяване, даващо ни самочувствие, усмивка и настроение за по-пълноценно общуване.

Осъществих мечтата си, включвайки се в екипа на „Мегадент” и всеки ден продължавам да се уча, усъвършенствувам, да търся новото и съвременното. Непрекъснато се старая да го прилагам в ежедневната практика и да доказвам, че… ”то не било толкова зле човек да ходи на зъболекар” и да може да се усмихне пълноценно на живота. За постигане на всичко това в действителност и за да може пациентите  наистина да го усетят, внедряваме в практика си лазерните технологии и работим с най-новите световни технологии.