Рентгеново оборудване

Рентгенов кугел
модел Expert DC/ Gendex / 

Последно поколение високочестотен кугел, който е пригоден изцяло за дигитални секторни рентгенографии. Рентгеновият тубус спомага за намаляване на разсеяното лъчение и облъчването на пациента. Съвременното дигитално оборудване гарантира минимално облъчване. Изображението се проектира на монитор посредством фосфорна плака и скенер за дигитализирането й.

 

Скенер за дигитализиране с интраорални фосфорни плаки
модел GXPS-500™ / Gendex /

Дигитализиращата система за секторни дентографии GXPS-500, производство на Gendex е специално създадена, за да дигитализира всеки един рентгенов кабинет за секторни дентографии по възможно най-лесния, бърз и удобен начин. GXPS-500 представлява компактен иновативен дигитайзер.

 

Ползите за пациента от денталната рентгенография многократно надвишават рисковете. Не всички зъбни проблеми могат да бъдат диагностицирани с просто око. Има случаи, когато зъбите изглеждат напълно здрави. Чрез рентгеновото изследване може да се открият скрити проблеми и да се постави по-точна диагноза.

Ползите накратко са следните:

•        Разкриване на кариес под стара обтурация (пломба);

•        Проследяване на междузъбните пространства;

•        Откриване на възпалителни процеси в корените или около тях;

•        Откриване загуба на костно вещество около зъбите;

•        Яснота при ортодонтско лечение;

•        Откриване на коренова резорбция.