Д-р Деян Стоянов

Д-р Деян Стоянов е роден и израснал в гр. Стара Загора. Той е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултета по дентална медицина на Медицински университет – София. Член е на Български зъболекарски съюз.

Д-р Стоянов има завършени следдипломни квалификационни курсове в областта на ендодонтията. Развива своите умения в областта на директните и индиректни възстановявания, ендодонтското лечение и пародонтологията.