Пародонтология

Възпалението на венците е чест проблем от функционален и естетически характер. Появява се в резултат на много фактори – наследственост, травми в захапката, занемарена устна хигиена, некачествени конструкции. Лечението изисква постоянство и подходящи лечебни мероприятия. Показани са физиотерепавтични процедури, основно правило е качествената устна хигиена с подходящи средства. Лечението може да бъде освен консервативно (с медикаменти) и хирургично. Последните години пародонталната хирургия е част от естетичната стоматология. Тя дава възможност за тъканни реконструкции, които да върнат нормата в увредените тъкани. Най-често методите се използват комбинирано. Крайният ефект от лечението си заслужава усилието и средствата.