Стартира поставянето на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 9-год. възраст

Стартира програмата за силанизация на детските зъби за деца от 5 до 9-годишна възраст. Инициативата е включена в Националната програма на Министерството на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст (2015 – 2020 г.) и представлява безплатно силанизиране на първите четири постоянни кътника, които поникват около шестата година на детето. Силанизацията е стоматологична процедура и представлява запълване и запечатване на браздичките, ямките, фисурите на дъвкателните зъби, за да ги предпази от плака и развитие на кариес.

Кътните зъби, поникващи около шестата година са основни за дъвкателната функция, престояват най-дълго в устата на човек, затова и грижите за тях са специални. В момента на поникването те най-много се увреждат, защото:

  • минералите, които изграждат защитната стена на зъба са все още 50% от необходимото количество, нужно за здравината на зъба;
  • повърхностите им са силно набраздени, лесно задържат хранителен налеп и трудно се почистват;
  • промяната на дневния режим в предучилищна подготовка / първи клас, води до умора и често отказ от вечерно миене на зъбите.

Процесът на силанизиране е абсолютно безболезнен, няма нарушаване на целостта на зъбната тъкан. Зъба се почиства с четчица и гел от хранителните остатъци. Поставеният в браздичките течлив материал (силант) се втвърдява чрез синята светлина на специална лампа.

Материалът престоява около година върху зъба, време достатъчно за пълната минерализация на зъбната повърхност. Това е най-успешната профилактика за предпазване на детските зъби от развитие на кариес.

От  Октомври до края на Ноември 2020 г. в дентално студио “Мегадент” безплатно ще се „запечатват” по 4 кътника на деца от 5 до 9-год. възраст.

Необходимо е предварително запазване на час на посочените контакти:

042 / 60 12 59; 042 / 97 89 10; 0886 12 89 89

Повече за кампанията можете да прочетете на http://www.oralnaprofilaktika.bg/

2
1

 

 

 

 

 

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обяви процедура за подбор на проекти по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” – BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.
Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-10221-C01
Бенефициент: Самостоятелна медико-техническа лаборатория ТОТАЛ МЕГАДЕНТ ЕООД

Обща стойност: 7 764 лв., от които 6 599,40 лв.
европейско и 1 164,60 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.09.2020 г.
Край: 01.12.2020 г.