Стартира поставянето на силанти на първите постоянни молари на деца от 5 до 9-год. възраст

Стартира програмата за силанизация на детските зъби за деца от 5 до 9-годишна възраст. Инициативата е включена в Националната програма на Министерството на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при децата от 0 до 18-годишна възраст (2015 – 2020 г.) и представлява безплатно силанизиране на първите четири постоянни кътника, които поникват около шестата година на детето. Силанизацията е стоматологична процедура и представлява запълване и запечатване на браздичките, ямките, фисурите на дъвкателните зъби, за да ги предпази от плака и развитие на кариес.

Кътните зъби, поникващи около шестата година са основни за дъвкателната функция, престояват най-дълго в устата на човек, затова и грижите за тях са специални. В момента на поникването те най-много се увреждат, защото:

 • минералите, които изграждат защитната стена на зъба са все още 50% от необходимото количество, нужно за здравината на зъба;
 • повърхностите им са силно набраздени, лесно задържат хранителен налеп и трудно се почистват;
 • промяната на дневния режим в предучилищна подготовка / първи клас, води до умора и често отказ от вечерно миене на зъбите.

Процесът на силанизиране е абсолютно безболезнен, няма нарушаване на целостта на зъбната тъкан. Зъба се почиства с четчица и гел от хранителните остатъци. Поставеният в браздичките течлив материал (силант) се втвърдява чрез синята светлина на специална лампа.

Материалът престоява около година върху зъба, време достатъчно за пълната минерализация на зъбната повърхност. Това е най-успешната профилактика за предпазване на детските зъби от развитие на кариес.

От  Октомври до края на Ноември 2020 г. в дентално студио “Мегадент” безплатно ще се „запечатват” по 4 кътника на деца от 5 до 9-год. възраст.

Необходимо е предварително запазване на час на посочените контакти:

042 / 60 12 59; 042 / 97 89 10; 0886 12 89 89

Повече за кампанията можете да прочетете на http://www.oralnaprofilaktika.bg/

Реализиран напредък по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД

 

На 17.08.2016 г. ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бе одобрен проект “Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП “Мегадент” ЛД ЕООД”, BG05M9OP001-1.003-0208 на обща стойност 80173,30 лева БФП, от които 68147,31 лева европейско и 12025,99 лева национално съфинансиране.   Общата цел на проекта е осигуряване на устойчива заетост за 5 младежи на възраст до 29 г., със завършено средно и висше образование, търсещи работа или неактивни и тяхната социална и икономическа интеграция.  

Специфичните цели на проекта включват:

 • Създаването на 5 нови работни места в ИПСДП Мегадент ЛД ЕООД за лекари по дентална медицина.
 • Създаването на материално-технически условия за извършване на служебните задължения на наетите лица и постигане на функционалност на работната среда, отговаряща на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
 • Осигуряване на заетост и трудово възнаграждение за 5 безработни или неактивни лица за 12 месеца.

В изпълнение на общата и специфичните цели на проекта отчетеният напредък е:

 • С оглед дейностите за организация и управление на проекта – бяха избрани ръководител и счетоводител на проекта.
 • С оглед дейности по информиране и публичност – бяха направени публикация във фирмения интернет сайт и в местна печатна медия за информиране на обществеността.
 • С оглед дейностите по наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – бяха създадени нови работни места и назначени представители на безработните и неактивни младежи до 29 г. – пет лекари по дентална медицина.
 • С оглед закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места – беше избран изпълнител и сключен договор за доставка и монтаж на рентгенов кугел и скенер за дигитализиране на интраорални фосфорни плаки.
 • С оглед застраховане на закупеното оборудване – беше избран изпълнител и подписана застрахователна полица с едногодишен срок.Проектът е финасиран с подкрепата на Европейски съюз, Европейски социален фонд и ОП РЧР 2014-2020.


Начало: 17.08.2016 г.

Край: 17.12.2017 г.